Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

स.प्र.जि.अ., श्री दुर्गा थापा के.सी.को स्वागत

131943180_2698362683810219_1209498424442394651_n.jpg
प्रजिअ श्री हरि प्रसाद पन्तबाट स्वागत
131567794_2698362887143532_5459507683105687411_n.jpg
स्वागत पश्चात सामुहिक तस्वीर