Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

आ.व.०७७।७८ का लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री हरि प्रसाद पन्त र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री सपना कुमारी भट्टराईबीच सम्पन्न कार्य सम्पादन सम्झौता