Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

बि.सं. २०७७ सालको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्वन्धी सूचना ।

11 महिना अगाडी

2076-12-18


1.jpg तस्बिर :

नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २०७७ साल बैशाख १ गतेदेखि २०७७ चैत्रमसान्तसम्म एक वर्ष भरिमा सबै सरकारी कार्यालयहरुको लागि देहाय बमोजिमको सार्वजनिक, पर्व एवम् सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Attached Files