Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

प्रदेश - ३

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नं.- ६

 

कार्यालयः

फोन नम्बर : ०१० - ५४०१३१

हटलाईनः- ०१०- ५४००१९ (२४ सै घण्टा)

फ्याक्स नं:- ०१०-५४०१३३

इमेलः- rasuwadao@gmail.com

वेबसाईट:- www.daorasuwa.moha.gov.np

फेसबुकः- www.facebook.com/daorasuwa

ट्वीटरः- www.twitter.com/Rasuwadao

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

फोन नं.  ०१०-५४०१३२

मोवाईल- ९८५१२७७७७७

 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी/गुनासो सुन्ने अधिकारी/प्रवक्ता

फोन नं.  ०१०-५४०१३१

मोवाईल- ९८५११६४४२२