Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

कोठा नम्बर सहितको नागरिक वडापत्र 2078-07-05

कार्यालयमा रहेका कोठा नं., शाखा र शाखा प्रमुखको विवरण

क्र.सं. कोठा नं. शाखा शाखा प्रमुखको नाम,थर शाखा प्रमुखको पद शाखा प्रमुखको सम्पर्क नम्बर कैफियत
कोठा नं. १ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कक्ष नवराज जैसी प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९८५१२७७७७७ पहिलो तला
कोठा नं. २ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कक्ष दुर्गा थापा के.सी. सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९८५११६४४२२  
कोठा नं. ३ स्थानीय प्रशासन, मुद्दा तथा शान्ति सुरक्षा शाखा विष्णु प्रसाद रिमाल नायब सुब्बा ९८४१८१४२१५  
कोठा नं. ४ सूचना प्रविधि शाखा/कम्प्युटर शाखा अशोक कुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर ९८५२८५१०३०  
कोठा नं. ५ राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखा सम्झना बि.क. विवरण दर्ता अपरेटर ९८६९२४६१४८  
कोठा नं. ६ गुनासो सुनुवाई तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा अशोक कुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर ९८५२८५१०३०  
कोठा नं. ७ नागरिकता तथा प्रतिलिपि शाखा विष्णु प्रसाद रिमाल नायब सुब्बा ९८४१८१४२१५  
कोठा नं. ८ राहदानी तथा जिन्सी दर्ता शाखा पूर्ण भण्डारी नायब सुब्बा ९८५११५४५२४  
कोठा नं. ९ आर्थिक प्रशासन शाखा दिपक प्रसाद अधिकारी लेखापाल ९८४१८९९९०८ पहिलो तला
१० कोठा नं. १० सभाहल       पहिलो तला
११ कोठा नं. ११ ईजलाश   प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९८५१२७७७७७ पहिलो तला

 


फाईलको नाम डोउनलोड
लाग्ने अवधि र दस्तुर

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-02-03 18:07:36

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

Powered By: ProActive Developers