Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

हालसम्म कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु

क्र.सं.

नाम थर

कार्यरत अवधि

फोटो

देखि

सम्म

 श्री भुवनमान कायस्थ 

२०३० पौष 

२०३२-०३-०१

 

 श्री शिवपंसाद शर्मा(का.मु.)

२०३२-०३-०२

२०३३-०६-०४

 

 श्री धनबहादुर वस्नेत

२०३३-०६-०५

२०३४-०१-०७

 

 श्री शिवपंसाद शर्मा(का.मु.)

२०३४-०१-०८

२०३६ असार मसान्त

 

श्री मधुसुदन प्रसाद गोर्खाली

२०३६ श्रावण

२०३६ चैत्र मसान्त

 

श्री रघुवीरमान श्रेष्ठ(का.मु.)

२०३७ बैशाख

२०३८ असार

 

श्री डम्बरध्वज खाँड(का.मु.)

२०३८ श्रावण

२०३९-०९-०५

 

श्री पदमबहादुर थापा

२०३९-०९-१६

२०४१-०१-०४

 

श्री रामेश्वर देवकोटा

२०४१-०१-०५

२०४५-०१-०९

 

१०

श्री बलराम शर्मा

२०४५-०१-२०

२०४७-०५-०७

 

११

श्री प्रेमबहादुर शाक्य

२०४७-०५-०८

२०४८-०८-३०

 

१२

श्री लक्ष्मी कान्त झा

२०४८-०९-०१

२०४९-०९-२२

 

१३

श्री देव नारायण यादब

२०४९-०९-२३

२०५१-०१-०९

 

१४

श्री विष्णुराज कुसुम

२०५१-०१-२०

२०५२-०२-३०

 

१५

श्री ध्रुवप्रसाद घिमिरे

२०५२-०३-०८

२०५२-१०-०२

 

१६

श्री रामेश्वर प्रसाद घिमिरे

२०५२-१०-२४

२०५३-११-१९

 

१७

श्री नेत्रप्रसाद न्यौपाने

२०५३-११-२०

२०५४-१०-१९

 

१८

श्री खगेन्द्र देव जोशी

२०५४-१०-२०

२०५५-०५-२८

 

१९

श्री भुवनेश्वर जोशी

२०५५-०६-११

२०५६-०८-१९

 

२०

श्री डिकबहादुर गुरूङ

२०५६-०८-२०

२०५७-११-१५

 

२१

श्री मोहन प्रसाद पोखरेल

२०५७-११-१७

२०५९-०२-०७

 

२२

श्री क्षेत्रबहादुर भण्डारी

२०५९-०२-०८

२०६२-०२-३१

 

२३

श्री त्रिलोक प्रसाद श्रेष्ठ(का.मु.)

२०६२-०३-०६

२०६३-०३-१५

 

२४

श्री हरिप्रसाद मैनाली

२०६३-०३-२८

२०६४-०५-०६

 

२५

श्री उद्दब बहादुर थापा

२०६४-०५-०९

२०६५-०७-०६

 

२६

श्री रविराज काफ्ले

२०६५-०७-१७

२०६६-०५-२५

 

२७

श्री जीवन प्रसाद वली

२०६६-०६-०४

२०६६-११-२४

 

२८

श्री शिवप्रसाद नेपाल

२०६६-१२-०४

२०६७-०९-१२

 

२९

 श्रीकृष्ण श्रेष्ठ

२०६७-०९-२६

२०६८-०३-०२

 

३०

श्री कमलकान्त रेग्मी

२०६८-०३-१३

२०६९-०६-०२

 

३१

श्री बासुदेव घिमिरे

२०६९-०६-२४

२०७१-०१-२७

३२

श्री उद्दव प्रसाद भट्टरार्इ

२०७१-०२-०४

२०७२-०२-२८

३३

श्री शिवराम गेलाल

२०७२-०२-३२

२०७२-११-२६

३४

श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी

२०७२-११-२७

२०७३-०८-२८

३५

श्री चोमेन्द्र न्यौपाने

२०७३-०८-२९

२०७४-०४-३०

३६

श्री हिरा देवी पौडेल

२०७४-०४-३२

 २०७४-०८-०६

३७

श्री चोमेन्द्र न्यौपाने

२०७४-०८-०६

२०७५-०१-१४

३८

श्री कृष्ण पौडेल

२०७५-०१-१६

२०७५/१२/२७ 

 
३९  श्री अर्जुन भण्डारी  २०७५/१२/२९ २०७७/०२/१२
४० श्री हरि प्रसाद पन्त २०७७/०४/१४ हालसम्म


मिति हालसम्म कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-15 नामावली विवरण
2076-05-15