Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा (बागमती प्रदेश, नेपाल)

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको "दैनिक अद्यावधिक विवरण"


मिति कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको "दैनिक अद्यावधिक विवरण" विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-01-15 बैशाख १५, २०७७
10 महिना अगाडी
2077-01-14 बैशाख १४, २०७७
10 महिना अगाडी
2077-01-13 बैशाख १३, २०७७
10 महिना अगाडी
2077-01-12 बैशाख १२, २०७७
10 महिना अगाडी
2077-01-11 बैशाख ११, २०७७
10 महिना अगाडी