Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

स्वत:प्रकाशन


 

सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन २०६४ को दफा  (बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवासंग सम्बन्धित स्वत:प्रकाशन

(Pro-active Disclosure)

सूचनाको हक