Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा

धुन्चे, रसुवा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गुनासो दर्ता फारम


 यस जिल्लामा अवस्थित सबै सार्वनिकायबाट सम्पादन हुने कार्यको विषयमा कुनै जनगुनासो भए निम्न फारम भरी यस कार्यालयमा पठाईदिनुहुन ।


मिति गुनासो दर्ता फारम विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-01-10 फारम
4 महिना अगाडी